2001. - 2021. PROSLAVLJENA DVADESETA GODIŠNJICA POSTOJANJA AKTIVNOG RADA KUD-a VALENTINOVO

PRIZNANJA ZA 20 GODINA AKTIVNOG RADA:

Marija Vukašinović

Zvonimir Gajger

Milka Kopsejak

Ana Sabo

Tomo Švec

Barica Cecelja

6 Barica Cecelja 

Zavalnica prvoj predsjednici KUD-a  Barici Cecelja  

5 Tomo Švec

Zahvalnica dugogodišnjem članu Tomi Švecu, glazbeniku

 

PRIZNANJE ZA 15 GODINA AKTIVNOG RADA:

Barica Smetiško

PRIZNANJA ZA 10 GODINA AKTIVNOG RADA:

Zdravka Muretić

Dragutin Hajak

PRIZNANJA ZA 5 GODINA AKTIVNOG RADA:

Stjepan Bukovčak

Josip Kožić

Željko Peršić

IMG 20210627 WA0011

IMG 20210627 WA0012

IMG 20210627 WA0013

IMG 20210627 WA0015

IMG 20210627 WA0016